Kevytyrittäjä voi olla sivutoiminen yrittäjä

Kevytyrittäjä tekee työnsä omiin nimiin ja laskuttaa laskutuspalvelun kautta tekemänsä työn asiakkaaltaan. Sivutoiminen yrittäjä voi toimia kevytyrittäjäpalvelun kautta. Kevytyrittäjyyttä voit sovittaa helposti päätyön rinnalle, kun voit päättää paljonko lisätyötä haluat tehdä yrittäjänä. Riskittömyys ja joustavuus, sekä helppous ovat syitä, miksi ryhdytään kevytyrittäjäksi. Kevytyrittäjälle ei tule y-tunnusta eikä hänen tarvitse perustaa omaa yritystä. Käytännössä sivutoiminen kevytyrittäjyys on sama asia kuin sivutoiminen yrittäjä. Tee työ siis silloin kun haluat!

Toimeksiantajan näkökulmasta on helpompi palkata kevytyrittäjä kuin työntekijä, jolloin toimeksiantajan ei tarvitse hoitaa työnantajan velvoitteita. Toimeksiantajalle onkin hyvä painottaa, että tämä malli ei velvoita heitä hankkimaan vakuutuksia tai hoitamaan byrokratiaa. Riittää, että asiakkaasi hoitaa laskun maksun työsuoritteestasi.

Kevytyrittäjyyttä voi hyödyntää lisätienestin ansaitsemiseen tai liikeidean testaamiseen. Ollessasi kevytyrittäjä, voit tehdä eri alojen keikkoja – eli et ole sidottu yhteen toimialaan.
Kevytyrittäjä sopii itse projektit asiakkaansa kanssa ja hinnoittelee työnsä. Sopiessa työtä, kannattaa kirjallisena tehdä sopimukset. Ollessasi Poolin käyttäjä, voit lisämateriaalien kautta ladata sopimuspohjan käyttöösi.

Oli projektisi minkä pituinen tahansa, niin kevytyrittäjyys on aina hyvä tie kokeilla yrittäjyyttä. Jos haaveilet täyspäiväisestä yrittäjyydestä, parhaassa tapauksessa kevytyrittäjyys voi olla ponnahdus kokoaikaiseksi yrittäjäksi.

Mitä tulee ottaa huomioon ryhtyessä kevytyrittäjäksi tai sivutoimiseksi kevytyrittäjäksi?

  • Osa aloista on luvanvaraisia tai tarvitsee y-tunnuksen (esim. terveydenhuolto) tämä kannattaa selvittää ennen kuin ryhdyt kevytyrittäjäksi
  • Laskutuspalvelusta koituneet palvelumaksut voit vähentää omassa verotuksessasi tulonhankkimismenoina
  • Kevytyrittäjyys eroaa toiminimestä siten, että työt ovat pääosin arvonlisäverollista (24%) eikä sinun tarvitse perustaa omaa yritystä tai y-tunnusta
  • Kevytyrittäjän ei tarvitse hoitaa kirjanpitoa
  • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus) tulee hankkia, kun YEL-työtuloraja tulee täyteen. 4 kuutautta takautuvasti voit hankkia YEL-vakuutuksen ilman lisämaksua.
  • Yksityisasiakkaasi voivat saada työstäsi kotitalousvähennystä. Voit lukea Verohallinnon sivuilta töistä, jotka voi laittaa kotitalousvähennyksiin
  • Kevytyrittäjyydestä tulleita tuloja ei tarvitse ilmoittaa viranomaisille, sillä Pooli hoitaa sen puolestasi
  • Ryhtyessäsi kevytyrittäjäksi sinulle tulee tapaturmavakuutus voimaan, kun laskutat ensimmäisen työsi. Vakuutuksen määrä vaihtelee 0,5-6% välillä, riippuen kuinka tapaturma-altis työ on kyseessä
  • Kevytyrittäjyys voi olla päätoimista tai sivutoimista

Miten ryhtyä kevytyrittäjäksi?

Kevytyrittäjäksi ryhtyminen on helppoa. Riittää, että liityt kevytyrittäjäksi Pooliin ja toimitat asiakaspalveluusi verokortin. Voit aloittaa työt missä vaiheessa tahansa. Tunnusten pitäminen ei velvoita sinua mihinkään, palvelumaksu peritään provikkaperustein, eli silloin kun sinulla on laskutettavaa työtä. Pooli hoitaa puolestasi veroilmoitukset ja muut viranomaisvelvoitteet ja taloushallinnon. Poolin palvelumaksu on 5 %  laskun arvonlisäverottomasta summasta.