Opiskelijat

Helpompi tapa työllistyä

Opiskelijat tekevät monesti opiskelun rinnalla erilaisia projektitöitä, sekä ilta- ja viikonlopputöitä. Työnantajat eivät halua välttämättä palkata suoraan työntekijää ja perustaa uutta työsuhdetta esimerkiksi projektitöiden vuoksi. Laskutuspalvelu Poolin kautta erilaisten työsuoritusten laskuttaminen on helppoa, jolloin myös työnantajan on helpompaa palkata uutta työvoimaa.

Opiskelujen ohessa syntyy usein myös erilaisia liikeideoita. Liiketoiminnan aloittaminen yrityksen perustamisen kautta on opiskelun ohessa kuitenkin monesti haastava, ellei mahdoton vaihtoehto.

Laskutuspalvelu Poolin kautta liikeidean testaaminen ja toteuttaminen onnistuu riskittömästi. Toiminnan voi aloittaa nopeasti ja helposti ja tarpeen tullen myös lopettaa vaivattomasti. Liiketoiminnan harjoittaminen palvelumme kautta ei ole myöskään este opintotuen myöntämiselle tai jatkumiselle, sillä laskutuspalvelun kautta työskentelevä on työsuhteessa Pooliin.

Kerro meille mikäli sinulla on opiskelujen vuoksi kuukausittainen tuloraja ja voimme huolehtia yhdessä niin, ettei tuloraja ylity.

Näin laskutuspalvelu toimii

Yksityishenkilö (työnsuorittaja) sopii yrityksen/toimeksiantajan kanssa työtehtävistä ja työn hinnasta. Työtehtävien suorittamisen jälkeen yksityishenkilö (työnsuorittaja) tekee toimeksiantajalle laskun Poolin kautta.

Toimeksiantaja maksaa työsuoritteen yhdellä laskulla laskutuspalvelu Poolille Laskutuspalvelumme huolehtii työnantajan velvollisuuksista ja lakisääteisistä maksuista ja tämän jälkeen maksaa työnsuorittajalle palkan suorittajan verokortin mukaisesti. Työnsuorittamisen ajan työntekijä on työsuhteessa laskutuspalvelu Pooliin ja vakuutettuna työntekijänä Poolin toimesta.